arealną

Encyklopedia PWN

deglacjacja
[łac. de ‘z (czego)’, ‘od’, ‘roz-’, glacies ‘lód’],
geol. proces zanikania lodowca;
manieryzm
[fr. maniérisme < manière ‘sposób’],
termin używany w historii sztuki, przyjęty od lat 20. XX w. na określenie zjawisk w sztuce europejskiej XVI w.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia