aprecjacja

Encyklopedia PWN

ekon. w systemie płynnych kursów walutowych, zwyżka kursu waluty krajowej (wzrost jej wartości wymiennej) wobec innych walut;
ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
ekon. gwałtowne zmniejszenie się aktywności gospodarczej (produkcji, zatrudnienia, inwestycji).
działania gosp. podejmowane gł. w latach 80. i 90. XX w. przez rządy państw regionu w celu powstrzymania procesów inflacyjnych i przezwyciężenia kryzysu zadłużeniowego w Ameryce Łacińskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia