anatomię roślin funkcjonalną

Encyklopedia PWN

nauka o budowie wewnętrznej organizmu roślinnego badająca położenie i stosunek wzajemny komórek, tkanek i organów roślinnych;
dział botaniki zajmujący się budową roślin;
anatomia
[gr. anatomḗ ‘krajanie’],
nauka o budowie organizmów, dyscyplina biologii;
fizjologia
[gr. phýsis ‘natura’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o funkcjach żywych organizmów, ich narządów, tkanek i komórek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia