analizatora składu

Encyklopedia PWN

chem. urządzenie do pomiaru stężenia określonego składnika badanego materiału;
analizator
[gr.],
urządzenie (lub jego część) realizujące różnorodne operacje związane z badaniem określonych obiektów,
techn. urządzenie do ciągłego lub okresowego wykonywania analizy chem. gazów;
dział analizy chem., którego zadaniem jest kontrola procesów przem.;
czujnik chemiczny, sensor chemiczny,
urządzenie służące do przekształcenia informacji chem. na użyteczny sygnał pomiarowy;
badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia