amerykańska

Encyklopedia PWN

Amerykańska Akademia Sztuk i Nauk, American Academy of Arts and Sciences,
jedno z najstarszych towarzystw ogólnonauk. w USA, oficjalna akad. nauk stanu Massachusetts;
Amerykańska Federacja Pracy-Kongres Przemysłowych Związków Zawodowych, ang. American Federation of Labor-Congress of Industrial Organization (AFL-CIO),
największa w USA centrala związków zaw.;
geol. płyta litosfery obejmująca Amerykę Północną i Amerykę Południową, zachodnią część Oceanu Atlantyckiego oraz Grenlandię wraz z częścią Oceanu Arktycznego;
Amerykańska Rada Polskich Klubów Kulturalnych, ang. American Council of Polish Cultural Clubs (ACPCC),
federacja polonijnych klubów kult., zał. 1948 w Detroit w celu rozwijania i upowszechniania kultury pol. wśród Amerykanów pol. pochodzenia;
kierunek badawczy w językoznawstwie amer.;
jeden z 3 głównych nurtów ekonomii neoklasycznej (oprócz szkoły lozańskiej i szkoły austriackiej);
noc amerykańska, la nuit américaine,
w filmie francuskim określenie metody realizacji, za pomocą specjalnych filtrów, scen nocnych podczas dnia;
wojna hiszpańsko-amerykańska 1898, zw. wspaniałą małą wojną,
działania zbrojne prowadzone IV–VIII 1898 przez USA przeciwko Hiszpanii na Kubie i Filipinach;
kuna amerykańska, Martes americana,
ssak drapieżny z rodziny łasicowatych;
norka amerykańska, norka kanadyjska, wizon, Mustela vison,
gatunek ssaka z rodziny łasicowatych;
ropucha amerykańska, Bufo americanus,
płaz bezogonowy z rodziny ropuch;
nurt w literaturze arabskiej stworzony w 20-leciu XX w. przez grupę pisarzy emigr. z Syrii i Libanu w Stanach Zjedn. i w Ameryce Południowej.

Słownik języka polskiego PWN

amerykański I
1. «dotyczący Stanów Zjednoczonych Ameryki, Amerykanów»
2. «dotyczący Ameryki – kontynentu»
amerykański II «język amerykański»
futbol amerykański «gra w piłkę będąca połączeniem piłki nożnej i rugby»
język amerykański «odmiana języka angielskiego używana w Stanach Zjednoczonych Ameryki»
kaniuk amerykański, biały «ptak pokrewny kani, o biało-czarnym upierzeniu»
plan amerykański «postać aktora ujęta od kolan w górę»
pojedynek amerykański daw. «umowa, według której ten, kto wyciągnie z dwu gałek o różnych kolorach czarną, musi popełnić samobójstwo»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia