amerykańska

Encyklopedia PWN

Amerykańska Akademia Sztuk i Nauk, American Academy of Arts and Sciences,
jedno z najstarszych towarzystw ogólnonauk. w USA, oficjalna akad. nauk stanu Massachusetts;
Amerykańska Federacja Pracy-Kongres Przemysłowych Związków Zawodowych, ang. American Federation of Labor-Congress of Industrial Organization (AFL-CIO),
największa w USA centrala związków zaw.;
geol. płyta litosfery obejmująca Amerykę Północną i Amerykę Południową, zachodnią część Oceanu Atlantyckiego oraz Grenlandię wraz z częścią Oceanu Arktycznego;
Amerykańska Rada Polskich Klubów Kulturalnych, ang. American Council of Polish Cultural Clubs (ACPCC),
federacja polonijnych klubów kult., zał. 1948 w Detroit w celu rozwijania i upowszechniania kultury pol. wśród Amerykanów pol. pochodzenia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia