Amerykańska Rada Polskich Klubów Kulturalnych
 
Encyklopedia PWN
Amerykańska Rada Polskich Klubów Kulturalnych, ang. American Council of Polish Cultural Clubs (ACPCC),
federacja polonijnych klubów kult., zał. 1948 w Detroit w celu rozwijania i upowszechniania kultury pol. wśród Amerykanów pol. pochodzenia;
w dorocznych konferencjach i innych imprezach występują czołowi intelektualiści; inspiratorzy i działacze Rady: F. Znaniecki, A. Janta-Połczyński, Ch.A. Baretski, W. Zachariasiewicz; prezes J. Zażyczny; organ prasowy: „The Quarterly Review”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia