Amerykańska Akademia Sztuk i Nauk
 
Encyklopedia PWN
Amerykańska Akademia Sztuk i Nauk, American Academy of Arts and Sciences,
jedno z najstarszych towarzystw ogólnonauk. w USA, oficjalna akad. nauk stanu Massachusetts;
zał. 1780 w Bostonie przez J. Adamsa, współtwórcę konstytucji i 2. prezydenta USA, na wzór paryskiej Akademii Nauk; skupia wybitnych uczonych i polityków w 4 wydziałach: nauk mat., fiz.-chem., biol. i społecznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia