alpejska

Encyklopedia PWN

geol. ruchy górotwórcze, które trwały w późnej kredzie i trzeciorzędzie;
system chowu głównie owiec i bydła w wysokich górach (m.in. w Alpach);
rzeźba wysokogórska o przeważających formach glacjalnych, które powstawały i powstają na zlodowaconych obszarach górskich wskutek przeobrażenia przez lodowiec starszych form preglacjalnych (np. dolin rzecznych)
konkurencja narciarska, w której skład wchodzi: zjazd i slalom, tzw. dwubój alpejski, lub slalom gigant (slalom narciarski), tzw. trójbój alpejski;
nadobnica alpejska, Rosalia alpina,
chrząszcz z rodziny kózkowatych;
szarotka alpejska, Leontopodium alpinum,
gatunek z rodziny astrowatych (złożonych), z podrodziny astrowych (rurkokwiatowych, Asteroideae);
sposób występowania jednego gatunku lub grup gatunków zwierząt pokrewnych;
jedno z pięter w układzie pionowym roślinności górskiej, w Polsce zw. także piętrem halnym;
zjazdowe konkurencje narciarskie: bieg zjazdowy, slalom specjalny, gigant, supergigant i równoległy oraz kombinacja alpejska.
gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich; występuje w Alpach;
róg alpejski, alphorn,
lud. instrument muz., aerofon ustnikowy;
oddziały wyszkolone w prowadzeniu działań bojowych w warunkach wysokogórskich;
ekol. jeden z przykładów dysjunktywnego (rozerwanego) zasięgu organizmów, w którym areał danego gatunku dzieli się na część położoną w Arktyce i część położoną w górskich rejonach alpidów, niekiedy również w innych, chłodnych rejonach Europy.
roślina zielna z rodzaju → cyklamen (perski).
Alpy, fr. Alpes, niem. Alpen, wł. Alpi, słoweń. Alpe,
najwyższy obszar górski w Europie.
dziedzina sportu, turystyki i rekreacji, obejmująca wiele odmian, których wspólną cechą jest poruszanie się na nartach.
Killy
[kilị]
Jean-Claude Wymowa, ur. 30 VIII 1943, Saint-Cloud,
narciarz francuski;
najwyższa grupa górska w Karpatach (Centralne Karpaty Zachodnie), w środkowej i wschodniej części Łańcucha Tatrzańskiego, na pograniczu Polski i Słowacji;

Słownik języka polskiego PWN

orogeneza alpejska «potężne ruchy górotwórcze, które rozpoczęły się w triasie, a największe nasilenie osiągnęły w trzeciorzędzie»
roślinność alpejska, wysokogórska «zbiorowiska roślin zielnych i krzewinek w wysokich górach, ponad granicą lasu»
szarotka, szarotka alpejska «wysokogórska roślina pokryta białym meszkiem, o delikatnych kwiatach kształtem przypominających gwiazdę»
konkurencje alpejskie «konkurencje narciarskie obejmujące slalom specjalny, slalom gigant i zjazd lub tylko slalom specjalny i zjazd»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia