alpejska

Encyklopedia PWN

geol. ruchy górotwórcze, które trwały w późnej kredzie i trzeciorzędzie;
system chowu głównie owiec i bydła w wysokich górach (m.in. w Alpach);
rzeźba wysokogórska o przeważających formach glacjalnych, które powstawały i powstają na zlodowaconych obszarach górskich wskutek przeobrażenia przez lodowiec starszych form preglacjalnych (np. dolin rzecznych)
konkurencja narciarska, w której skład wchodzi: zjazd i slalom, tzw. dwubój alpejski, lub slalom gigant (slalom narciarski), tzw. trójbój alpejski;
nadobnica alpejska, Rosalia alpina,
chrząszcz z rodziny kózkowatych;
szarotka alpejska, Leontopodium alpinum,
gatunek z rodziny astrowatych (złożonych), z podrodziny astrowych (rurkokwiatowych, Asteroideae);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia