alidady

Encyklopedia PWN

alidada
[arab.],
część składowa przyrządów geodezyjnych i nawigacyjnych (np. teodolitu, sekstantu);
sekstant
[łac.],
przyrząd nawigacyjny do pomiarów wysokości (kąta wzniesienia) ciał niebieskich i odległości kątowych między nimi, a także do pomiarów kątów poziomych i pionowych, służących do określania linii pozycyjnych.
dolna część przyrządu geodezyjnego służąca do umocowania pozostałych jego części (np. w teodolicie — limbusa i alidady).
teodolit
[gr.],
instrument geodezyjny przeznaczony do pomiarów w terenie kątów poziomych i pionowych.
limbus
[łac.],
część składowa przyrządów geodezyjnych i nawigacyjnych (teodolitu, sekstantu);
niwelator
[fr. < łac.],
opt. instrument geodezyjny stosowany do pomiaru różnic wysokości (niwelacja).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia