akrecyjne

Encyklopedia PWN

astr. pierścień materii wokół obiektu astronomicznego (białego karła, gwiazdy neutronowej, czarnej dziury) tworzącego ciasny układ podwójny z inną gwiazdą, z którego materia spływa na ten obiekt;
lapille
[wł. lapilli ‘małe kamyczki’],
wyrzucane przez wulkan materiały piroklastyczne o wielkości ziarn od 2 do 64 mm, złożone zarówno z rozdrobnionej lawy, jak i z pojedynczych kryształów oraz fragmentów rozkruszonych starszych skał wulkanicznych i in.;
gwiazdy zmienne powiększające nagle (w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu dni) jasność o 7–15 wielkości gwiazdowych, a następnie powracające, w ciągu miesięcy lub lat, do pierwotnej jasności.
geol. rozległy fragment litosfery, przemieszczający się poziomo względem sąsiednich fragmentów z prędkością wynoszącą zazwyczaj od kilku do kilkunastu cm rocznie;
geol. sformułowana w latach 60. XX w. i obecnie niemal powszechnie akceptowana teoria wyjaśniająca — w ramach spójnej koncepcji, zakładającej ruch płyt litosfery — rozrost dna oceanicznego, dryf kontynentów, rozwój wielkich struktur tektonicznych oraz przejawy wulkanizmu i sejsmiczności Ziemi.
akrecja
[łac. accretio ‘przyrastanie’],
astr. spadanie rozproszonej materii na powierzchnię gwiazdy lub do czarnej dziury.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia