agregatami krystalicznymi

Encyklopedia PWN

skupienie drobnych kryształów tego samego minerału (lub tej samej syntetycznej substancji krystalicznej);
minerał
[łac.],
pierwiastek chemiczny lub związek chemiczny powstały w przyrodzie w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub kosmologicznych, o określonym składzie chemicznym i właściwościach chemicznych i fizycznych oraz strukturze krystalicznej.
nanomateriały
[gr.-łac.],
materiały nanokrystaliczne, materiały nanofazowe,
klasa materiałów, w których wielkość agregatów atomowych (ziaren krystalicznych faz o określonym składzie, agregatów amorficznych, mieszanych struktur częściowo krystalicznych) zawiera się (umownie) w zakresie 1–100 nm;
sferolit
[gr.],
agregat krystaliczny o kulistym kształcie, złożony z dużej liczby cienkich, igiełkowych kryształów (lub krystalitów), ułożonych promieniście względem wspólnego początkowego punktu wzrostu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia