afrykański leśny

Encyklopedia PWN

afrykańskie religie rodzime, zw. też afrykańskimi religiami tradycyjnymi,
systemy wierzeń i praktyk rel. ludów Czarnej Afryki.
3 współcz. gatunki ssaków z rodziny słoniowatych.
antropogeneza
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, génesis ‘pochodzenie’],
filogeneza człowieka,
całokształt procesów ewolucyjnych, które doprowadziły przez długofalowe zmiany genetyczne do przekształcenia się form przedludzkich w formy człowieka współczesnego (Homo sapiens), którego historia rodowa (i rodziny człowiekowatych) jest ciągle przedmiotem badań i szerokich dyskusji naukowych.
ekoklina
[gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, klínō ‘nachylam się’],
ekol. stopniowe zmiany o charakterze jakościowym zachodzące u organizmów żyjących w określonym typie siedliska w sąsiadujących ze sobą strefach ekologicznych;
słoniowate, Elephantidae,
rodzina ssaków z rzędu trąbowców;
wieloetniczna i wielorasowa wspólnota narodowa Republiki Surinamu, byłej kolonii holenderskiej, niepodległej od 1975;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia