Związki higroskopijne

Encyklopedia PWN

środek do oczyszczania zębów i dziąseł;
Lavoisier
[lawuazjẹ]
Antoine Laurent de Wymowa, ur. 26 VIII 1743, Paryż, zm. 8 V 1794, tamże,
francuski chemik, przyrodnik, rolnik i działacz gospodarczy.
związki chemiczne żelaza i chloru, w których chlor występuje na −I stopniu utlenienia:
amonu azotan(V), saletra amonowa, NH4NO3,
związek nieorg.; bezbarwna substancja krystaliczna; ulega przemianom polimorficznym; silnie higroskopijny;
związki antymonu z chlorem;
związki chemiczne azotu z tlenem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia