Wykresem funkcji

Encyklopedia PWN

skala logarytmiczna, podziałka logarytmiczna,
rodzaj skali funkcyjnej: po jednej stronie osi są zaznaczone punkty odpowiadające wartościom funkcji f(x) = logx (najczęściej z przedziału [0, 1]), po drugiej zaś — przy odpowiednich punktach osi odpowiadające im wartości argumentu (z przedziału [1, 10]);
mat. funkcja zdefiniowana wzorem: cosh x = (ex + ex)/2, gdzie x — rzeczywiste lub zespolone;
mat. krzywa będąca wykresem funkcji cotangens;
mat. miara krzywej;
metoda przybliżonego rozwiązywania równań, np. dla równania postaci f(x) = g(x) sporządza się wykresy funkcji f i g, następnie odczytuje, dla jakiego x wykresy przecinają się (funkcje przyjmują równe wartości).
dział informatyki zajmujący się tworzeniem obrazów obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia