Wrocławia

Encyklopedia PWN

regionalny dziennik informacyjny, wydawany od 1967 we Wrocławiu;
Michał Falkener z Wrocławia, ur. ok. 1460, zm.1534,
teolog, filozof i astronom;
m. wojewódzkie (woj. dolnośląskie), pow. grodzki, na równinach Wrocławskiej i Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą; siedziba pow. wrocławskiego.
województwo (od 1999) w południowo-zachodniej części Polski; graniczy z Czechami na południu, z Niemcami na zachodzie, z woj.: lubuskim i wielkopol. na północy oraz opolskim na wschodzie;
Fendt Tobias, ur. między 1520 a 1530, zm. 23 I 1576, Wrocław,
malarz i grafik wrocławski;
biblioteki będące własnością Kościoła katol. i in. chrześc. ugrupowań wyznaniowych.
Stein
[sztain]
Edith Wymowa, Teresa Benedykta od Krzyża, święta, ur. 12 X 1891, Wrocław, zm. 9 VIII 1942, Oświęcim,
niemiecka filozof i teolog pochodzenia żydowskiego, karmelitanka.
dział chemii zajmujący się wszystkimi znanymi pierwiastkami chem, zarówno występującymi w przyrodzie, jak i otrzymywanymi sztucznie, oraz ich połączeniami, z wyjątkiem tych związków węgla, które są węglowodorami i ich pochodnymi;
Hackner
[hạknər]
Christoph, ur. 16 III 1663, Jawor, zm. 2 IV 1741, Wrocław,
architekt wrocławski;
w. w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim (gmina Kobierzyce), na Równinie Wrocławskiej, przy południowo-zachodniej granicy Wrocławia;
rzemiosło i gałąź przemysłu zajmujące się reprodukcją tekstów i obrazów za pomocą drukowania.
dzielnica administracyjna w zachodniej części Wrocławia (woj. dolnośląskie), na lewym brzegu Odry i nad jej dopływami Bystrzycą i Ślęzą;
Hirszfeld Ludwik, ur. 5 VIII 1884, Warszawa, zm. 7 III 1954, Wrocław,
polski lekarz mikrobiolog, immunolog i serolog; twórca podstaw nauki o grupach krwi.
m. powiatowe w województwie dolnośląskim, w Kotlinie Kłodzkiej, nad Nysą Kłodzką i jej dopływami Białą Lądecką, Bystrzycą Dusznicką, Jaszkówką, Jodłownikiem, Ścinawką, na wys. 280–300 m.
Knoll Johann Georg, data ur. nieznana, zm. 11 XI 1704, Wrocław,
śląski budowniczy i architekt, pochodzenia niemieckiego;
Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
muzeum powołane 1947, rozpoczęło działalność 1948 jako Muzeum Państwowe, od 1950 — Muzeum Śląskie, od 1970 pod nazwą Muzeum Narodowe;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia