Wojwodina

Encyklopedia PWN

archeol. kultura środkowej epoki brązu, rozwijająca się na terenach Banatu, Wojwodiny i Serbii;
Vrbas, 1981–91 Titov Vrbas,
m. w północnej Serbii (Wojwodina), nad Kanałem Dunaj–Cisa–Dunaj;
m. w północno-wschodniej Serbii (Wojwodina), na północny wschód od Belgradu, blisko granicy z Rumunią;
Vujičić Petar, ur. 27 VI 1924, Boljevci (Wojwodina), zm. 4 XII 1993, Nowy Sad,
serbski tłumacz literatury polskiej;
Vujić Joakim, ur. 1772, zm. 1847,
serb. działacz teatr., dramatopisarz, tłumacz, aktor;
język z grupy języków ugrofińskich, urzędowy na Węgrzech, używany również przez: Węgrów w Rumunii, Chorwacji, Słowacji, Wojwodinie i na Ukrainie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia