Wojwodina

Encyklopedia PWN

m. w północnej Serbii (Wojwodina), nad Wielkim Kanałem (łączy Dunaj i Cisę);
m. w północnej Serbii (Wojwodina), przy ujściu rz. Krivaja do Wielkiego Kanału.
m. w północno-zachodniej Serbii (Wojwodina), nad Sawą, 35 km na południowy zachód od Nowego Sadu.
Sremski Karlovci, Karlovci, Karłowice,
m. w północnej Serbii (Wojwodina), u północno-wschodniego podnóża masywu Fruška gora, nad Dunajem, 10 km na południowy wschód od Nowego Sadu.
archeol. kultura neolitu strefy środkowonaddunajskiej, obejmująca Macedonię Północną, Serbię wraz z Kosowem, Wojwodinę, część Bośni i Chorwacji, datowana na okres od poł. VI do połowy V tysiąclecia p.n.e. (metodą 14C — 5170 i 4440 p.n.e.);
Subotica, węg. Szabadka,
m. w północnej Serbii (Wojwodina), 10 km od granicy z Węgrami.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia