Wiedniu

Encyklopedia PWN

Zawinul Joe (Josef Erich), ur. 7 VII 1932, Wiedeń, zm. 11 IX 2007, tamże,
amer. pianista i kompozytor jazzowy, pochodzenia austr.;
Zemlinsky Alexander von, ur. 14 X 1871, Wiedeń, zm. 15 III 1942, Nowy Jork,
austr. kompozytor i dyrygent, pochodzenia pol.;
Zenker
[c̣nkər]
Helmut, ur. 11 I 1949, Sankt Valentin, zm. 7 I 2003, Wiedeń,
pisarz austriacki;
Ziemiałkowski Florian, ur. 27 XII 1817, Berezowica Mała k. Zbaraża, zm. 27 III 1900, Wiedeń,
działacz polityczny;
Zinnemann
[zı̣nəmən]
Fred, ur. 29 IV 1907, Wiedeń, zm. 14 III 1997, Londyn,
amer. reżyser filmowy, pochodzenia austriackiego;
zmartwychwstańcy, Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi (CR),
męskie zgromadzenie zakonne o charakterze apostolskim, zał. 1836 w Paryżu, w środowisku pol. emigrantów po powstaniu listopadowym, przez B. Jańskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia