Wiedniu

Encyklopedia PWN

Woronicz Jan Paweł, ur. 28 VI 1757 lub 6 VII 1753, Brodów (Wołyń), zm. 7 XII 1829, Wiedeń,
poeta, kaznodzieja;
Zaleski Wacław Michał, pseud. Wacław z Oleska, ur. 18 IX 1799, Olesko (wsch. Galicja), zm. 24 II 1849, Wiedeń,
poeta i folklorysta;
muzeum hist. i rezydencjalne znajdujące się w dawnej siedzibie królów pol. na Wawelu w Krakowie.
Zamoyski Andrzej Artur, ur. 2 IV 1800, Wiedeń, zm. 29 X 1874, Kraków,
syn Stanisława Kostki, brat Władysława Stanisława, działacz gosp. i polityczny;
Zamoyski Stanisław Kostka, ur. 13 I 1775, Warszawa, zm. 2 IV 1856, Wiedeń,
syn Andrzeja, ojciec Andrzeja Artura i Władysława Stanisława, polityk, ziemianin, działacz polityczny i gospodarczy;
Zaręczny Stanisław, ur. 6 V 1848, Lwów, zm. 23 VII 1909, Wiedeń,
geolog, z zawodu nauczyciel gimnazjalny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia