Zamek Królewski na Wawelu — Państwowe Zbiory Sztuki
 
Encyklopedia PWN
Zamek Królewski na Wawelu — Państwowe Zbiory Sztuki,
muzeum hist. i rezydencjalne znajdujące się w dawnej siedzibie królów pol. na Wawelu w Krakowie.
Gromadzenie zbiorów zapoczątkowano w latach 20. XX w. W 1939 cenne dzieła ewakuowano za granicę; po ich powrocie (1959 i 1961), a także po znacznym wzbogaceniu zbiorów zakupami i darami utworzono 5 stałych ekspozycji: Sale i Komnaty Królewskie, Skarbiec Koronny, Zbrojownia, Orientalia, Wawel Zaginiony. W salach i komnatach król. są eksponowane: tkaniny, m.in. kolekcja arrasów flamandzkich, zw. arrasami wawelskimi, malarstwo pol. i obce o tematyce pol. (m.in. portrety król., sceny hist.), malarstwo obce, gł. wł. z XV–XVIII w. oraz flamandzkie i hol. z XVII i XVIII w., także dzieła malarstwa niderlandzkiego z XVI w., fr. z XVI–XIX w.; rękopisy iluminowane — Biblia łacińska z pocz. XIV w. i in.; meble — m.in. szczególnie cenny zespół wł. mebli renes. i manierystycznych z 2. poł. XVI w. i 1. poł. XVII w. oraz pol. szafy gdańskiej; ceramika wł., niem., hol. z XV–XVIII w. W Skarbcu Koronnym — Szczerbiec (miecz koronacyjny królów pol. z 1. poł. XIII w.), miecz Zygmuntowski z 1. poł. XVI w., służący do pasowania rycerzy, chorągiew król. z czasów Zygmunta II Augusta, pamiątki hist., m.in. kielich podróżny z pateną z XI w., wyroby rzemiosła artyst. oraz cenna broń zabytkowa. W Zbrojowni — militaria zachodnioeur. i pol. z XV–XVIII w., okazy uzbrojenia, m.in. hełmy i szyszaki zachodnioeur. z XIV–XVIII w. oraz pol. (szczególnie cenne z przeł. XIV i XV w.). W zbiorach orientaliów — kolekcja dzieł sztuki Bliskiego i Dalekiego Wschodu: zbiór namiotów wschodnich z XVII i XVIII w. (jeden z najbogatszych w świecie), chorągwie tur. z XVII w. (m.in. chorągiew zdobyta pod Wiedniem przez Jana III Sobieskiego), broń tur. i perska z XVII i XVIII w., wyroby przemysłu artyst. (m.in. chiń. i jap. wazy z laki z XV–XIX w.). Ekspozycja Wawel Zaginiony obejmuje rezerwat archeol.: m.in. rotundę przedrom. (X w.), pozostałości arch. kuchni król. (XVI w.), a także różnorodne przedmioty znalezione podczas prac wykopaliskowych (X–XVI w.), zbiór kafli z pieców zamkowych (XV–XVII w.); lapidarium; archiwum. W 1952–89 dyr. Państw. Zbiorów Sztuki na Wawelu był J. Szablowski, od 1989 J. Ostrowski; od 1994 obecna nazwa. Oddział: Muzeum w Pieskowej Skale.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Wawel, Sala Poselska fot. W. Kryński/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kazimierz III Wielki fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kraków, Wawel, renesansowe krużganki fot. J. Bielski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Wawel, kominek w sali Pod Ptakami fot. M. Grychowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia