Warszawy

Encyklopedia PWN

tygodnik lit.-nauk. i społ., wyd. 1887–91 w Warszawie przez T. Paprockiego;
czasopismo ekon.-społ., wyd. od 1945 jako dwutygodnik, od 1957 tygodnik w Warszawie;
dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze i krytyce lit., wyd. 1937–39 w Warszawie (jako organ Tow. Polonistów Rzeczypospolitej Pol.) i 1946–48 w Łodzi pt. „Zagadnienia Literackie (dawniej Życie Literackie)” (przez oddział łódzki Tow. Lit. im. A. Mickiewicza);
popularny tygodnik, wydawany od 1994 w Warszawie;
miesięcznik naukoznawczy, wydawany 1946–53;
czasopismo polit., wyd. 1949–89 w Warszawie przez KC PZPR;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia