Warszawy

Encyklopedia PWN

dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze i krytyce lit., wyd. 1937–39 w Warszawie (jako organ Tow. Polonistów Rzeczypospolitej Pol.) i 1946–48 w Łodzi pt. „Zagadnienia Literackie (dawniej Życie Literackie)” (przez oddział łódzki Tow. Lit. im. A. Mickiewicza);
popularny tygodnik, wydawany od 1994 w Warszawie;
miesięcznik naukoznawczy, wydawany 1946–53;
czasopismo polit., wyd. 1949–89 w Warszawie przez KC PZPR;
miesięcznik wyd. 1953–91 w Warszawie przez PWN;
literatura obejmująca piśmiennictwo w językach hebrajskim (hebrajska literatura) oraz jidysz (jidysz literatura);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia