Warcie

Encyklopedia PWN

Warta, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA
→ Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” Spółka Akcyjna.
rzeka, prawy, największy dopływ Odry; płynie z Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej przez wyżyny Woźnicko-Wieluńską i Przedborską, Niz. Południowowielkopolską (kotliny: Szczercowska, Sieradzka, Kolska oraz Dolina Konińska), Pradolinę Warciańsko-Odrzańską (Kotlina Śremska), Pojezierze Wielkopolskie (Poznański Przełom Warty między Pojezierzem Poznańskim a Pojezierzem Gnieźnieńskim) do Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej;
„Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu”,
pismo wyd. 1874–90 w Poznaniu;
wielosekcyjny klub sport.;
miasto w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w Kotlinie Sieradzkiej, nad Wartą, w pobliżu zbiornika Jeziorsko.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia