„Warta.
 
Encyklopedia PWN
„Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu”,
pismo wyd. 1874–90 w Poznaniu;
redaktor kolejno: F. Ganowicz, T. Daszkiewicz, J.N. Białoszyński, S. Szyperski; miała charakter katol. i nar., przedstawiała problemy hist. i lit. ze stanowiska konserwatywnego; publikowano w niej m.in. utwory romantyków (np. inedita J. Słowackiego i Z. Krasińskiego), a także dramaty misteryjne z XVII w.; wśród współpracowników: K. Baliński, T. Jeske-Choiński, J. Kasprowicz, T. Lenartowicz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia