WIELKA BRYTANIA

Encyklopedia PWN

Międzynarodowa Komisja Wielkich Zapór (MKWZ), ang. International Commission on Large Dams (ICOLD), fr. Commission Internationale des Grands Barrages (CIGB),
międzynar. organizacja działająca na rzecz koordynowania działań przy projektowaniu, budowie, utrzymaniu i bezpiecznym użytkowaniu zapór przy zbiornikach wodnych;
Kajman, Wielki, Grand Cayman,
wyspa na M. Karaibskim, w Kajmanach (terytorium zamor. Wielkiej Brytanii);
W Londynie w XIX w. i XX w. odbyło się wiele konferencji imperialnych i międzynar.;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia