WIELKA BRYTANIA

Encyklopedia PWN

Wroński Bohdan, pseud. Leopold Milanowski, ur. 24 X 1908, Kraków, zm. 5 IX 1985, Londyn
wojskowy, publicysta;
Wschodnia Anglia, East of England,
region w Wielkiej Brytanii, w południowo-wschodniej Anglii, nad M. Północnym;
łączna nazwa 3 międzynarodowych, europejskich organizacji integracyjnych;
wyborcza geografia, geometria wyborcza,
oddziaływanie na wyniki wyborów przez ustalanie podziału na okręgi wyborcze w sposób celowo ustanawiający preferencje określonej partii politycznej, np. preferowanie okręgów wiejskich w Wielkiej Brytanii dawało w wyborach korzyści partii konserwatywnej;
ekon. wydatki państwa na wszystkich szczeblach sektora finansów publicznych.
Wyglenda Jan, pseud. Traugut, ur. 23 XI 1894, Brzeźnica k. Raciborza, zm. 28 II 1973, Rybnik,
jeden z dowódców powstań śląskich, kapitan;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia