wyborcza geografia
 
Encyklopedia PWN
wyborcza geografia, geometria wyborcza,
oddziaływanie na wyniki wyborów przez ustalanie podziału na okręgi wyborcze w sposób celowo ustanawiający preferencje określonej partii politycznej, np. preferowanie okręgów wiejskich w Wielkiej Brytanii dawało w wyborach korzyści partii konserwatywnej;
w USA manipulacje granicami okręgów wyborczych są określane mianem gessymandering (od nazwiska Gessy — gubernatora jednego ze stanów stosujących w XX w. takie praktyki).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia