WARSZAWA

Encyklopedia PWN

Żmudziński Tadeusz, ur. 9 VI 1924, Chorzów, zm. 17 X 1992, Katowice,
pianista i pedagog muzyczny;
dzielnica w północnej i środkowej części Warszawy, na l. brzegu Wisły;
czasopismo konspiracyjne; wojskowy miesięcznik specjalistyczny,
tygodnik (ob. miesięcznik) ilustrowany o tematyce wojsk., wyd. od 1945 w Warszawie.
Żorawski Kazimierz Paulin, ur. 22 VI 1866, Szczurzyn k. Ciechanowa, zm. 23 I 1953, Warszawa,
matematyk;
Żółkiewska Wanda, ur. 10 I 1912, Warszawa, zm. 26 VIII 1989, tamże,
pisarka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia