Urzędnik wiejski

Encyklopedia PWN

urzędy dworskie, państw.-centralne i lokalne, ziemskie, miejskie i wiejskie w Polsce i W. Księstwie Litew. do 1795.
hist.:
Hammurabi, data ur. nieznana, zm. ok. 1750 p.n.e.,
władca Babilonii ok. 1792–ok. 1750.
w dawnej Polsce organizacja terytorialna stanu szlacheckiego.
dem, demos,
w starożytnej Grecji gmina, wspólnota wiejska, stanowiąca jednostkę administracyjną,
Heyden
[hẹidən]
Jan van den, ur. 5 III 1637, Gorinchem, zm. 28 III 1712, Amsterdam,
holenderski malarz, rysownik, rytownik i projektant;
islam
[arab. al-islām, ‘oddanie (Bogu)’],
uniwersalna (światowa) religia monoteistyczna, objawiona arabskiemu prorokowi Mahometowi przez jednego Boga — Allaha;
klientela
[łac.],
klientelizm:
Indianie Ameryki Środkowej mieszkający w Meksyku (stany: Tabasco i Chiapas, oraz półwysep Jukatan), Gwatemali, Belize, Salwadorze i Hondurasie, mówiący językami maja.
Petković-Dis Vladislav, ur. 12 III 1880, Zablaće, zm. 29 V 1917, M. Jońskie u wybrzeży wyspy Korfu,
poeta serbski;
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
w Polsce od XV w. najwyższy organ ustawodawczy, w okresie II RP — jedna z izb parlamentu, w PRL — formalnie najwyższy organ władzy państwowej, w III RP — łącznie z senatem władza ustawodawcza.
Supiński Józef Klemens, ur. 21 II 1804, Romanów k. Lwowa, zm. 16 III 1893, Lwów,
ekonomista i socjolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia