Urzędnik wiejski

Encyklopedia PWN

urzędy dworskie, państw.-centralne i lokalne, ziemskie, miejskie i wiejskie w Polsce i W. Księstwie Litew. do 1795.
hist.:
Hammurabi, data ur. nieznana, zm. ok. 1750 p.n.e.,
władca Babilonii ok. 1792–ok. 1750.
w dawnej Polsce organizacja terytorialna stanu szlacheckiego.
dem, demos,
w starożytnej Grecji gmina, wspólnota wiejska, stanowiąca jednostkę administracyjną,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia