Urugwaj

Encyklopedia PWN

Grupa z Rio, hiszp. Grupo de Río,
latynoamer. ruch polit., określany jako stały mechanizm konsultacji i uzgadniania polityki;
Haedo, Cuchilla de
[kuczịja de aẹdo],
pasmo wzgórz w północno-zachodnim Urugwaju, w południowej części Wyż. Brazylijskiej;
Iglesias Enrique V., ur. 26 VII 1930, Asturias (Hiszpania),
urugwajski ekonomista, polityk i dyplomata;
Indian języki, języki indiańskie,
języki rdzennej ludności Ameryki prekolumbijskiej, do których zalicza się ok. 1000 etnolektów (najniższych jednostek klasyfikacyjnych używanych w klasyfikacji genetycznej, a obejmujących gwary, dialekty, zespoły dialektów i języki), bardzo zróżnicowanych, sklasyfikowanych w ok. 150 rodzinach, najczęściej ze sobą nie spokrewnionych;
La Plata, Río de la Plata,
lejkowate ujście rzek Parana i Urugwaj do Oceanu Atlantyckiego, na granicy Argentyny i Urugwaju, największe estuarium na świecie;
Negro Wymowa, Río Negro,
rz. w Urugwaju, lewy dopływ rz. Urugwaj;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia