Urugwaj

Encyklopedia PWN

Corrientes
[korriẹntes] Wymowa,
Provincia del Corrientes,
prow. w północno-wschodniej Argentynie, na obszarze Międzyrzecza, przy granicy z Paragwajem, Brazylią i Urugwajem;
organizacje pozarządowe w krajach Ameryki Łac. skupiające rodziny i krewnych osób represjonowanych i/lub zaginionych bez wieści w okresie rządów autorytarnych w latach 70. i 80. XX w.;
Figari Pedro, ur. 29 VII 1861, Montevideo, zm. 24 VI 1938, tamże,
urugwajski adwokat, dziennikarz i malarz;
Fray Bentos
[fraj b.],
m. w południowo-zachodnim Urugwaju, nad rzeką Urugwaj, przy granicy z Argentyną;
Geral, Serra
[sẹrra żerạł],
pasmo gór krawędziowych w południowo-wschodniej części Wyż. Brazylijskiej, w Brazylii;
Grande, Cuchilla
[kuczịja g.],
pasmo górskie w południowej części Wyżyny Brazylijskiej, we wschodnim Urugwaju;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia