Tristan da Cunha

Encyklopedia PWN

Tristan da Cunha
[trı̣stən də kụ:nə],
Tristan da Cunha Group,
grupa 6 wysp wulkanicznych w południowej części O. Atlantyckiego: Tristan da Cunha, Gough, Inaccessible, Nightingale, Middle, Stoltenhoff;
terytorium zamor. W. Brytanii, w południowej części O. Atlantyckiego; obejmuje 3 okręgi adm.: Wyspę Świętej Heleny, Wyspę Wniebowstąpienia i znajdującą się ponad 2400 km na południowy wschód grupę wysp Tristan da Cunha
Cunha
[kụnia]
Tristăo da, ur. 1460, Lizbona, zm. ok. 1540, na morzu
żeglarz portugalski;
Wniebowstąpienia, Wyspa, Ascension Island,
wyspa pochodzenia wulkanicznego w środkowej części O. Atlantyckiego;
Gough, dawniej Diego Alvarez,
[gof],
wyspa w południowej części O. Atlantyckiego, w grupie wulk. wysp Tristan da Cunha, należących do terytorium zamor. Wielkiej Brytanii — Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha;
Nightingale
[nạıtıŋgeıl],
Nightingale Islands,
grupa 3 niezamieszkanych wysp w archipelagu Tristan da Cunha, w południowej części O. Atlantyckiego, na południowy zachód od wyspy Tristan da Cunha;
Diego Alvarez
[d. alwạres],
wyspa w grupie Tristan da Cunha, → Gough.
Jamestown
[dżẹımztaun],
stolica bryt. terytorium zamor. Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha, na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy Święta Helena, nad O. Atlantyckim.
Śródatlantycki, Grzbiet, ang. Mid-Atlantic Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia