Tracji

Encyklopedia PWN

Tracja, Thrạki, Thrákē,
region geogr. w północno-wschodniej Grecji, nad M. Trackim (północna część M. Egejskiego);
Tracja, gr. Thrạki, bułg. Trakija, tur. Rumeli,
kraina historyczna na Półwyspie Bałkańskim (po 1923 w granicach Grecji, Bułgarii i Turcji);
państwo istniejące 1204–61, utworzone w wyniku zdobycia 12 IV 1204 Konstantynopola przez krzyżowców podczas IV wyprawy krzyżowej (krucjaty);
Fokas, Phōkás, ur. ok. 547, Tracja, zm. 5 X 610, Konstantynopol,
cesarz bizant. od 23 XI 602;
działalność artystyczna ludów zamieszkujących od 2. połowy II tysiąclecia p.n.e. tereny dzisiejszej Bułgarii, częściowo Rumunii i północnej Grecji (Tracja);
dwa konflikty militarne, wywołane roszczeniami państw bałkańskich wobec Turcji i ich późniejszymi sporami granicznymi;
Amazonki, Amazónes,
mit. gr. plemię wojowniczych kobiet wywodzące się od boga wojny Aresa i nimfy Harmonii;
Amfipolis, Amphípolis,
m. staroż. w Tracji, położone między odnogami rz. Strymon (ob. Struma), u podnóża bogatych w złoto i drewno gór Pangajos;
Andronik III Paleolog, Andrónikos Palaiológos, ur. 25 III 1297, zm. 15 VI 1341,
cesarz bizant. 24 V 1328–15 VI 1341, syn Michała IX i Rity-Marii z Małej Armenii, mąż Adelajdy Brunszwickiej, a następnie Anny Sabaudzkiej, ojciec Jana V Paleologa, późniejszego cesarza (z drugiego małżeństwa);
Antioch III Wielki, Antíochos Mégas, z dynastii Seleucydów, ur. ok. 242 p.n.e., zm. 187 p.n.e.,
król Azji, syn Seleukosa II Kallinikosa.
Antypater, Antípatros, ur. 399 p.n.e., zm. 319 p.n.e.,
syn Iolaosa, wódz i polityk macedoński, diadoch.
staroż. m. w Tracji, → Sozopol.
Arsinoe II, Arsinóē Philádelphos, ur. ok. 316, zm. ok. 270 p.n.e.,
księżniczka egipska, córka Ptolemeusza I Sotera i Bereniki,
Arystagoras, Aristagóras, data ur. nieznana, zm. 497 p.n.e.,
syn Molpagorasa, kuzyn i zięć Histiajosa, tyran Miletu;
Arystoteles, Aristotélēs, ur. 384 p.n.e., Stagira (Tracja), zm. 322 p.n.e., Chalkis na wyspie Eubei,
filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności.
Brazydas, Brasídas, data ur. nieznana, zm. 422 p.n.e.,
wódz spartański z okresu wojny peloponeskiej;
traktat 10 VIII 1913 między Bułgarią a Czarnogórą, Grecją, Rumunią i Serbią po II wojnie bałkańskiej (wojny bałkańskie 1912–13);

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia