Stany Zjedn

Encyklopedia PWN

terytorium zależne USA, w Ameryce Środkowej, w południowo-zachodniej części Wysp Dziewiczych (Małe Antyle), na wschód od wyspy Puerto Rico, na M. Karaibskim
Georgia
[dżọ:rdżə] Wymowa,
stan w południowo-wschodniej części USA, nad O. Atlantyckim;
Karolina Północna, North Carolina Wymowa,
stan w południowo-wschodniej części USA, na Niz. Atlantyckiej i w Appalachach;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
secesja, secesyjny ruch,
ruch w USA w XIX w. na rzecz oddzielenia się Południa od reszty kraju i utworzenia przez nie osobnego państwa;
ruch polit. w USA w połowie XIX w. na rzecz oddzielenia się Południa od reszty kraju i utworzenia przez nie osobnego państwa,
Filadelfia, Philadelphia Wymowa,
m. w USA, w stanie Pensylwania, przy ujściu rz. Delaware i Schuylkill do zat. Delaware (O. Atlantycki).
Madison
[mạ̈dısən]
James Wymowa, ur. 16 III 1751, Port Conway (stan Wirginia), zm. 28 VI 1836, Montpelier (tamże),
amer. polityk, prawnik;
Nowa Anglia, New England Wymowa,
region hist.-geogr. w północno-wschodniej części USA, między O. Atlantyckim a Appalachami Północnymi;
Rhode Island
[roud ạılənd] Wymowa,
stan w północno-wschodniej części USA, nad O. Atlantyckim (zat.: Rhode Island, Narragansett, Block Island);
Connecticut
[kənẹtıkət] Wymowa,
stan w północno-wschodniej części USA (Nowa Anglia), nad cieśn. Long Island;
Karolina Południowa, South Carolina Wymowa,
stan w południowo-wschodniej części USA, między Appalachami a O. Atlantyckim;
New Jersey
[nju: dżə̣:rzi] Wymowa,
stan w północno-wschodniej części USA, nad O. Atlantyckim, w środkowej części amer. Megalopolis;
Nowy Jork, New York Wymowa,
stan w północno-wschodniej części USA, między Wielkimi Jeziorami (Erie i Ontario) a O. Atlantyckim, na północy graniczy z Kanadą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia