Georgia
 
Encyklopedia PWN
Georgia
[dżọ:rdżə] Wymowa,
stan w południowo-wschodniej części USA, nad O. Atlantyckim;
pow. 152,6 tys. km2, 9,9 mln mieszk. (2008), w tym ok. 27% ludności murzyńskiej; stol. — Atlanta, inne gł. m.: Savannah (gł. port mor.), Columbus, Augusta-Richmond; większą część powierzchni stanu zajmuje Niz. Nadbrzeżna; na północnym zachodzie Pasmo Błękitne (wysokość do 1459 m), wchodzące w skład Appalachów; klimat podzwrotnikowy mor. i zwrotnikowy wilgotny (na południu); opady roczne do 1300 mm; gł. rz.: Savannah, Altamaha, Ogeechee; lasy (gł. sosnowe i dębowe) zajmują 67% powierzchni Georgii. W gospodarce dominuje rolnictwo; uprawa gł. orzeszków ziemnych, kukurydzy, soi, tytoniu, bawełny, drzew owocowych; hodowla bydła, drobiu, trzody chlewnej; duże znaczenie ma gospodarka leśna; rybołówstwo (m.in. połowy krewetek, krabów). Wydobycie kaolinu, marmurów, wapieni; duże hydroelektrownie na rzekach w północnej części stanu (zwłaszcza na rz. Savannah) oraz elektrownie jądr.; gł. gałęzie przemysłu przetwórczego: spoż. (w tym tytoniowy), włók., odzieżowy, elektroniczny, środków transportu (zwłaszcza lotn., samochodowy), chem., drzewny, papierniczy. Sieć kol. i drogowa najlepiej rozwinięta w północno-zachodniej i środkowej części stanu; gł. węzeł komunikacyjny Georgia–Atlanta, jest największym w południowo-wschodniej części USA; żegluga (zwłaszcza na Savannah). Turystyka; w południowo-wschodniej części Georgii wielkie bagna z rezerwatem ptaków i aligatorów.
Historia. Od 2. poł. XVI w. wybrzeże obecnego stanu kolonizowane przez Hiszpanów; po 1732 zasiedlane jako kolonia bryt.; podczas wojny o niepodległość Stanów Zjedn. (1775–83) ludność Georgii podzielona między lojalistów, wiernych Koronie bryt., a zwolenników niepodległości; 1776 Georgia podpisała Deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych, a 1788, jako jeden z pierwszych stanów założycielskich, ratyfikowała konstytucję USA; w XVIII–XIX w. gospodarka plantacyjna (gł. uprawa bawełny); znaczny procent ludności stanowili niewolnicy murzyńscy; 1832–36 Indian wysiedlono na zachód; 1861 Georgia przystąpiła do Skonfederowanych Stanów Ameryki; rejon walk w okresie wojny secesyjnej (1861–65); 1870 ponownie przyjęta do Unii; po wojnie ruina gospodarki, dyskryminacja polit. Murzynów i segregacja rasowa (zniesiona dopiero w latach 60. XX w.); od końca XIX w. powolna industrializacja.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia