Somalię

Encyklopedia PWN

państwo w północno-wschodniej Afryce, na Półwyspie Somalijskim, nad Zatoką Adeńską i Oceanem Indyjskim
koncepcje ideologiczne mające wytyczać drogę rozwoju społeczno-ekonomicznego i politycznego niepodległych krajów Afryki;
Dżuba, amharskie i somalijskie Juba,
rzeka w południowo-zachodniej Somalii;
Siad Barre, Siyad Barre, Mohammed, ur. 1919 lub 1921, Luuq Ferrandi (pn.-zach. Somalia), zm. 2 I 1995, Lagos,
somalijski polityk, generał;
Uebi Szebeli, amharskie Webī Shebelī, somalijskie Webi Shabeli,
rz. w Etiopii i Somalii;
Arabska Wiosna, Arabska Wiosna Ludów, Tunisami,
określenie kontestacji społecznej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej 2010–13.
Barawa, Baarawa, dawniej Brava,
m. w południowej części Somalii, nad O. Indyjskim, w regionie Dolne Szebeli.
m. w północnej Somalii, nad Zat. Adeńską, w Regionie Północno-Zachodnim.
golec, Heterocephalus glaber,
ssak z rzędu gryzoni;
islam
[arab. al-islām, ‘oddanie (Bogu)’],
uniwersalna (światowa) religia monoteistyczna, objawiona arabskiemu prorokowi Mahometowi przez jednego Boga — Allaha;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia