Skawy

Encyklopedia PWN

pow. ziemski w południowo-zachodniej części woj. małopol., na południu graniczy ze Słowacją;
Ślopek Stefan, ur. 11 XII 1914, Skawa (pow. myślenicki), zm. 22 VIII 1995, Wrocław,
lekarz, mikrobiolog;
Świnna Poręba, Jezioro Świnna Poręba, Zbiornik Wodny Świnna Poręba,
w. w woj. małopol. (gmina Mucharz), nad Skawą;
m. powiatowe w województwie małopolskim, we wschodniej części Pogórza Śląskiego, nad Skawą i jej dopływem Choczenką.
pow. ziemski w zachodniej części woj. małopol.;
górny bieg rz. → Skawa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia