Wadowice
 
Encyklopedia PWN
Wadowice,
m. powiatowe w województwie małopolskim, we wschodniej części Pogórza Śląskiego, nad Skawą i jej dopływem Choczenką.
Ludność miasta: ogółem — 18,8 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 1 707,1 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 11 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 19°29′E, szerokość geograficzna: 49°53′N
Prawa miejskie: nadanie praw — przed 1327
Oficjalne strony WWW: www.wadowice.pl
Prawa miejskie nadane przed 1327; do połowy XV w. w księstwie oświęcimskim, następnie w księstwie zatorskim, 1494 włączone wraz z nim do Polski; w XVI w. ośr. rzemiosła; upadek w XVII w.; 1772–1918 w zaborze austr.; 1819–67 siedziba władz cyrkułu; 1867–1975 i od 1999 siedziba powiatu; od 1888 połączenie kol.; od przeł. XIX i XX w. rozwój przemysłu przetwórczego; 3 IX 1939 walki 21. dyw. piechoty Armii „Kraków”; IX 1939 wcielone do Rzeszy; 1939 obóz przejściowy dla jeńców pol., 1941–43 getto (więźniów wywieziono do Auschwitz), więzienie niem., II 1942 zmienione na obóz karny; rejon działalności partyzanckiej (gł. akcje sabotażowo-dywersyjne). Miejsce urodzenia 1920 papieża Jana Pawła II. Ośr. usługowy i turyst. ruchu krajoznawczego; przemysł materiałów budowlanych (ceramika budowlanych), drzewny (meble, tarcica), elektromaszynowy, spoż., zielarski, papierniczy, obuwniczy; węzeł kol. i drogowy; muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II; bazylika parafialna (1791–98, XIX w., prezbiterium z XV w.); zespół dworu zw. Mikołaj (1. poł. XIX w.). W pobliskim Gorzeniu Górnym muzeum biogr. E. Zegadłowicza.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Wadowice, rynek z Bazyliką Ofiarowania NMP fot. B. Kędzierzawska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia