Serbii

Encyklopedia PWN

traktat 10 VIII 1913 między Bułgarią a Czarnogórą, Grecją, Rumunią i Serbią po II wojnie bałkańskiej (wojny bałkańskie 1912–13);
bułgarskie ochotnicze formacje wojsk. utworzone w Belgradzie do walki (przy wsparciu Serbii) o wyzwolenie Bułgarii z niewoli tur.
m. w Serbii (Serbia Centralna), nad Morawą Zachodnią (dopływ Morawy).
Cisa, węg. Tisza, słowac., rum. i serb. Tisa, ukr. Tysa,
rzeka na Ukrainie, Węgrzech i w Serbii, w górnym biegu na krótkich odcinkach jest rzeką graniczną pomiędzy Ukrainą a Rumunią i Węgrami, oraz między Słowacją a Węgrami;
rzeka w Bośni i Hercegowinie i Serbii, na długim odcinku rzeka graniczna, prawy (najdłuższy) dopływ Sawy;
m. w Serbii (Serbia Centralna), na pr. brzegu Dunaju, przy granicy z Rumunią;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia