Serbia

Encyklopedia PWN

naród tworzący podstawową ludność Węgier (9,9 mln, 2001);
Wielki Kanał, Veliki kanal,
kanał w Serbii.
konflikt między grupą demokratycznych państw Europy Zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własnych pozycji w Europie i na świecie, a państwami faszystowskimi (oraz ich sojusznikami), zmierzającymi do zdobycia hegemonii w świecie; konflikt w warunkach wielkiego skoku naukowo-technicznego, który doprowadził do rozwarstwienia sił zbrojnych na nowoczesne armie (głównie niemiecka) wyposażone w najnowsze typy uzbrojenia i tradycyjne armie przede wszystkim państw średnich i małych.
Wschodnioserbskie, Góry, Rudawy Wschodnioserbskie, Karpatsko-balkanske planine,
góry w Serbii, zachodnia część Bałkanów, na południe od Żelaznej Bramy, pomiędzy dolinami Morawy i Timoku;
Współpraca Ekonomiczna Państw Morza Czarnego, Czarnomorska Współpraca Gospodarcza, ang. Black Sea Economic Co-operation (BSEC),
regionalna organizacja międzynarodowa;
obszar na południu Lubelszczyzny obejmujący dawne (do 1975) powiaty: zamojski, biłgorajski, tomaszowski, hrubieszowski;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia