Rok

Encyklopedia PWN

w dawnej Polsce termin, w którym dany sąd (ziemski, wiejski, miejski) działał w określonym z góry miejscu i czasie.
astr. okresy klimatyczne (wiosna, lato, jesień, zima), będące następstwem ruchu Ziemi wokół Słońca i nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity Ziemi (66°33′), w wyniku czego Słońce w swym pozornym rocznym ruchu po sferze niebieskiej (ekliptyka) przez pół roku znajduje się na północ, a przez następne pół roku na południe od równika niebieskiego.
plebiscyt organizowany corocznie przez Wydawnictwo Naukowe PWN pod patronatem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, mający na celu wyłonienie najciekawszych i najbardziej popularnych w danym roku wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń (zastrzeżony znak towarowy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia