Rok

Encyklopedia PWN

okres, w którym Ziemia zakreśla pełen stożek precesji;
jedno z głównych świąt, obchodzone w najrozmaitszych kulturach i religiach jako wyraz symbolicznego przejścia do nowego cyklu świata; w chronologii — pierwszy dzień roku kalendarzowego,
okres obejmujący pełny cykl zjawisk wodnych: zimowe gromadzenie zasobów wodnych, wiosenny ich odpływ oraz letnie i jesienne wyczerpywanie;
nazwa całokszałtu przedsięwzięć międzynar. podejmowanych (od 1 VII 1957 do 31 XII 1958) w celu przeprowadzenia badań z zakresu geofizyki w skali świat.;
w przedrozbiorowej Polsce określenie zdolności do czynności prawnych (kobiety — po ukończeniu 12. roku życia, mężczyźni — 15.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia