Pustynie lessowe

Encyklopedia PWN

deflacja
[łac. deflo ‘zdmuchuję’],
geol. wywiewanie przez wiatr luźnego materiału skalnego (piasku, pyłu);
procesy geol. zachodzące pod wpływem wiatru;
Gansu Wymowa, Kansu,
prow. w północnej części Chin;
Głodowy, Step, uzb. Mirzacho‘l, kazachskie Myrzaszöl, Myrzašôl, ros. Golodnaja stiep', Golodnaja step',
równina we wschodnim Uzbekistanie i południowym Kazachstanie (północne krańce), na Niz. Turańskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia