Pomorze

Encyklopedia PWN

czasopismo literacko-artystyczne, wydawane od 1993 w Bydgoszczy;
choroba zakaźna kaczek domowych i dzikich, także gęsi i łabędzi, wywoływana przez wirus z rodziny Herpesviridae;
zaraźliwa choroba świń domowych i dzikich, wywoływana przez wirus z rodziny Flaviviridae (rodzaj Pestivirus);
pomór rzekomy drobiu, choroba Newcastle,
zaraźliwa choroba ptaków, gł. kur, wywoływana przez paramyksowirus;
żaglowiec szkolny;
regionalny dziennik informacyjny, wyd. w Koszalinie od 1952 (do 1975 pod nazwą „Głos Koszaliński”);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia