Podolu

Encyklopedia PWN

Anski, An-ski, Szymon, właśc. Solomon Zejnwił Rapoport, ur. 1863, Czaśniki (Białoruś), zm. 8 XI 1920, Warszawa,
pisarz żydowski, tworzący w języku ros. i od 1904 w jidysz, folklorysta;
bałagulszczyzna
[hebr. bałaguła ‘pan wozu’],
ruch pol. młodzieży szlacheckiej występujący na Wołyniu i Podolu w XIX w. i na pocz. XX w.;
Berdyczewski Micha Josef, pseud. Bin-gorion, ur. 19 VIII 1865, Międzybuż (Podole), zm. 18 XI 1921, Berlin,
żydowski pisarz, eseista i filozof, tworzący w językach: hebrajskim, jidysz i niemieckim;
Białkowski Leon Ignacy, ur. 1 II 1885, Pasynki (Podole), zm. 22 I 1952, Lublin,
historyk, genealog, heraldyk, archiwista;
chasydyzm
[hebr. chasid ‘pobożny’],
nazwa 3 religijnych ruchów pietystycznych (pobożnościowych) w judaizmie, przeważnie o charakterze mistycznym.
Chmielnik, Chmilnyk, Khmilnyk,
m. na Ukrainie, w obwodzie winnickim, nad Bohem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia