bałagulszczyzna
 
Encyklopedia PWN
bałagulszczyzna
[hebr. bałaguła ‘pan wozu’],
ruch pol. młodzieży szlacheckiej występujący na Wołyniu i Podolu w XIX w. i na pocz. XX w.;
propagował patriotyzm, zdrowie fiz. i duchowe; przedstawiciele ruchu swoją odrębność manifestowali podróżując bałagułkami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia