Pejpus

Encyklopedia PWN

Pejpus, Jezioro Czudzkie, est. Pejpsi järv, ros. Czudskọje ọziero,
jezioro w Rosji i Estonii, na wys. 30 m;
Aleksander Newski, święty prawosł., ur. ok. 1220, zm. 14 XI 1263, Grodziec,
protoplasta dyn. książąt moskiewskich, władca Nowogrodu Wielkiego od 1236 i księstwa włodzimiersko-suzdalskiego od 1252, dziad Iwana Kality;
region fizycznogeogr., położony na południe i wschód od Morza Bałtyckiego, w Niemczech, Polsce, Rosji, na Litwie, Białorusi, Łotwie i w Estonii, podzielony na 2 podprowincje fizycznogeogr.: pojezierza Południowobałtyckie i Wschodniobałtyckie, których granicę wyznacza w przybliżeniu dolina Pasłęki w północno-wschodniej Polsce.
Czudzkie, Jezioro, Czụdskoje ọziero,
jezioro na granicy Rosji i Estonii, → Pejpus.
archeol. kultura rozwijająca się VI–VII w. na terenie północnej Rusi, gł. w rejonie jez. Pejpus, VIII–IX w. — również nad górną Dźwiną i Dnieprem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia