Bałtyckie, Pojezierza
 
Encyklopedia PWN
Bałtyckie, Pojezierza,
region fizycznogeogr., położony na południe i wschód od Morza Bałtyckiego, w Niemczech, Polsce, Rosji, na Litwie, Białorusi, Łotwie i w Estonii, podzielony na 2 podprowincje fizycznogeogr.: pojezierza Południowobałtyckie i Wschodniobałtyckie, których granicę wyznacza w przybliżeniu dolina Pasłęki w północno-wschodniej Polsce.
Rzeźba młodoglacjalna związana ze zlodowaceniem bałtyckim (Wisły); ciągi moren czołowych, równiny moreny dennej, miejscami pagórkowatej (wys. maks. 329 m — Wieżyca), rozległe powierzchnie sandrowe, liczne jeziora (największe — Pejpus, w Polsce — Śniardwy); lasy (gł. sosnowe), wrzosowiska, torfowiska.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Śniardwy, jezioro w okolicach wsi Łuknajno fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia