Papierem fotograficznym

Encyklopedia PWN

światłoczuły materiał fot., w którym warstwa światłoczuła jest naniesiona na podłoże nieprzezroczyste (papier, folia mleczna z estrów celulozy, papier pokryty warstwą polietylenu); stosowany do wykonywania fot. odbitek.
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
całokształt procesów chem. mających na celu zamianę obrazu utajonego, zawartego w napromieniowanym (naświetlonym) materiale fot., na trwały obraz widzialny utworzony z metalicznego srebra lub barwników.
pozytyw fot. otrzymany z negatywu przez kopiowanie na papierze fotograficznym.
nierównomierność zaczernienia występująca na powiększonych obrazach fot. w miejscach jednakowo naświetlonych i wywołanych;
fotografia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia