Olympus Mons

Encyklopedia PWN

astr. największy w Układzie Słonecznym wygasły wulkan, na Marsie;
Mars, symbol ♂,
astr. czwarta według oddalenia od Słońca (za Ziemią) planeta Układu Słonecznego;
miejsce wydobywania się na powierzchnię Ziemi (także powierzchnię innych planet i ich satelitów) produktów erupcji: lawy (wulkan lawowy), materiałów piroklastycznych (wulkan pyłowy, szlakowy) oraz gazów wulkanicznych (wulkan gazowy).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia